Revista Situasaun: Marsu 2013

May 29, 2013

Revista Situasaun Marsu 2013

Asuntus Xafe:

  • Buatus Grupu ai???51ai??? Kaer Aikulit at
  • Tensaun Konflitu iha Fronteira
  • Asaun ViolAi??nsia entre grupu arte marsiais balu.